Потврда о животу

 

Одељење за општу управу
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве

 
 
Потребна документација:
– Важећа лична карта
– Доказ о уплаћеној такси
 
Место предаје документације: шалтер 12
Место решавања предмета: шалтер12
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 3778-465
 
Напомена: Неопходно је лично присуство.
 
 
За болесне и непокретне излази се на терен, а потребно је на шалтерима 1 и 2 поднети следећу документацију:
– Захтев
– Важећа лична карта
– Доказ о здравственом стању
 
 
Услуга изласка на терен: 500 дин
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 35-021