JAVNO PREDUZEĆE

JAVNO PREDUZEĆE ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN
jpzemun@gmail.com
Kontakt telefoni: 2610239 i 2610369

 
Javno preduzeće je osnovano 9.10.1991. godine pod nazivom Javno preduzeće za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor- Zemun“, u cilju obavljanja delatnosti upravljanja i održavanja poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zemun.
 
Javno preduzeće je upisano u Registar Privrednog suda u Beogradu pod brojem Fi-12948/91 od 2.12.1991. godine, a u Registar Agencije za privredne registre prevedeno je Rešenjem BD 37558/2005 od 6.6.2005. godine.
 
Odlukom osnivača, Skupštine opštine Zemun od 30.12.2003. godine, Javnom preduzeću se poveravaju poslovi uređivanja i održavanja grobalja i sahranjivanja u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Zemun, a Odlukom od 11.6.2005. godine, Javnom preduzeću poveravaju se poslovi obavljanja komunalne delatnosti – održavanja pijaca i pružanja usluga na pijacama na teritoriji Gradske opštine Zemun, kojima ne upravljaju JKP Gradske pijace.
 
Odlukom Skupštine grada Beograda od 1.7.2016. godine, Grad Beograd preuzima poslove upravljanja poslovnim prostorom u svojini Grada Beograda, a Javno preduzeće nastavlja da obavljanja komunalnu delatnost, upravljanje pijacama i grobljima, pod novim nazivom – „Javno preduzeće za pijačne i pogrebne usluge Zemun“, odnosno skraćeni naziva „JP Zemun“. Skupština gradske opštine Zemun poverila je Javnom preduzeću na upravljanje odnosno održavanje i pružanje pijačnih usluga na pijacama: „Sava Kovačević“, „Zemun Polje“, „Batajnica“, „Galenika“ i „Šajkaška“. Javno preduzeće upravlja, odnosno održava i obavlja poslove sahranjivanja na grobljima u Batajnici i Ugrinovcima.
 
Javno preduzeće je, u skladu sa Zakonom, osnivač dva zavisna privredna društva i to Agencije JP „Poslovni prostor Zemun“ za održavanje poslovnog prostora d.o.o. i Turističkog centra Zemun d.o.o.
 
Organi Javnog preduzeća su Nadzorni odbor i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća.
 
Predsednik Nadzornog odbora je Nataša Požar, diplomirani ekonomista, a članovi su Stanislav Glumac, diplomirani mašinski inženjer i doktor nauka i Marinko Marić, diplomirani pravnik, kao predstavnik zaposlenih. Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća je Vladimir Ćorić, diplomirani pravnik.