Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

 

Прелиминарна ранг листа

 

 


 

 

ИНФОРМАЦИЈА УЗ РАНГ ЛИСТУ

 

Кандидати који нису изабрани, а учествовали су у изборном поступку, имају право да поднесу приговор искључиво путем електронске поште на имаил адресу  natasa.trajkovic@stat.gov.rs до 02.09.2023. године до 16 часова. Кандидати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор, најкасније  до 03.09.2023. године до 16 часова. Ако нису задовољни одговором Пописне комисије могу уложити жалбу  Заводу најкасније  до 04.09.2023. године до 16 часова искључиво путем електронске поште , на адресу:pravnapopis@stat.gov.rs

У разматрање од стране Завода биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе ( име и презиме, редни број пријаве, назив општине /града за који се кандидат пријавио на Јавни позив) уз коју буду достављени следећи документи:

  1. Приговор поднет надлежној Пописној комисији
  2. Одговор Пописне комисије на приговор

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу , најкасније до 06.09.2023. године до 16 часова. Након разматрања свих поднетих жалби, Завод на основу усвојених жалбии, врши корекцију прелиминарне листе који се позивају на обуку и 07.09.2023. године у 8 часова Завод за сваку општину/град објављује Коначну листу кандидата позваних на обуку, по пунктовима и тернима са линком за приступ другом делу пријаве.

Пописна комисија истог дана објављује Коначну листу кандидта за своју општину.

 

 


 

Ранг листа и потребна документација

 

 

poster-popis-poljoprivrede-2023

procedura-za-izbor-popisivaca_lat

flajer-a6-popis-poljoprivrede-2023

 

 

За више информација посетите сајт https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/