ПАКЕТИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

26. август 2019.

 

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица Градске општине Земун организовало је 26. августа испред магацина Црвеног Крста у насељу Нова Галеника поделу сто хуманитарних пакета хране породицама избеглих и интерно расељених лица, а која живе на територији Градске општине Земун.

 

”Захваљујући спровођењу политике равномерног развоја и подједнаке бриге о свим сегментима друштва на територији Земуна живи све мање грађана којима је потребна ова врста помоћи. Ово je joш једна у низу акција коју спроводимо као један од видова помоћи коју пружамо избеглим и интерно расељеним лицима како би им побољшали животни стандард”, каже заменик председника Градске општине Земун Дамир Ковачевић, уз напомену да ће Општина наставити са реализацијом пројеката који се односе на ову категорију становништва.

 

Градска општина Земун спроводећи одговорну социјалну политику континуирано усмерава различите активности и пружа подршку породицама избеглих и интерно расељених лица у процесу њихове интеграције и економског оснаживања.