PAKETI POMOĆI ZA NAJUGROŽENIJE IZBEGLICE

26. decembar 2017.

 
U organizaciji Gradske opštine Zemun i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, zamenik predsednika GO Zemun i predsednik Saveta za migracije Damir Kovačević uručio je 29. decembra u prostorijama Crvenog krsta u naselju Nova Galenika 155 paketa pomoći našim najugroženijim sugrađanima koji su izbegli sa teritorije bivše Republike Srpske Krajine.
 
Podeli paketa hrane i sredstava za ličnu higijenu prisustvovali su i predstavnici Fondacije Ana i Vlade Divac, koja je u saradnji sa Srbima iz dijaspore obezbedila humanitarne pakete.
 
Zamenik predsednika Gradske opštine Zemun Damir Kovačević je istakao da će pored ove akcije, u saradnji sa Vladom Srbijom, već u 2018. godini biti podeljeno još 100 paketa pomoći najugroženijim izbegicama koji su svoj dom našli u Zemunu.
 
”Zalaganjem Vlade Republike Srbije, broj najugroženijih izbeglica se smanjuje, oni se zapošljavaju i sami obezbeđuju svoju egzistenciju. Ipak ostaje određen broj starih, nemoćnih, invalida rata i socijalno ugroženih kojima je potrebna pomoć celokupnog društva”, rekao je Kovačević i dodao da će u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije u naredna dva meseca biti obezbeđeno i oko 20 paketa pomoći u građevinskom materijalu za interno raseljena lica i izbeglice.
 
Gradska opština Zemun sprovodeći odgovornu socijalnu politiku kontinuirano usmerava različite aktivnosti i pruža podršku porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u procesu njihove integracije i ekonomskog osnaživanja.