OPŠTI POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

02. februar 2018.

Ministarstvo odbrane uvodi u vojnu evidenciju mladiće rođene 2000. godine i starijih godišta, koji treba da se uvedu u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života.
 
Uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta regruta, radnim danom od 8 do 15 časova.
 
Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da donese ličnu kartu.
 
Regrut koji boravi u inostranstvu uvodi se u vojnu evidenciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u toj zemlji.

 

 
logo