ОП-У-6/20

06. мај 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-6/20

Услуге снимања и припреме материјала за објављивање

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору