ОП-У-5/18

04. април 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-5/18
Услуга стручног надзора над радовима на адаптацији пословног простора ГО Земун у улици Косовска бр. 9

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1 и измена КД 1

Измeна конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2 и Измена КД 2

Конкурсна документација Измена 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору