ОП-У-21/18

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-21/18
Услуга стручног надзора над радовима на поправци степеништа на Гардошу, обликована по партијама

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2