ОП-У-20/19

09. септембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-20/19

Услуга израда пројеката реконструкције прилазних степеништа на Гардошу

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору