ОП-У-2/20

09. март 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-2/20

Услуге снимања и припреме материјала за објављивање

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка