ОП-У-19/18

14. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-19/18
Услуга стручног надзора над радовима на капиталном одржавању објеката ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору