ОП-У-17/15

05. јануар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга –
Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке ОП-У-17/15.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга –
Услуге мобилне телефоније, број јавне набавке ОП-У-17/15.

Позив за подношење понуда

КД

Измена 1

Појашњења 1 измена 2

Појашњења 2 измена 3

Обавештење о закљученом уговору