ОП-У-17/19

22. август 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-17/19

Услуга израде пројектно техничке документације за уређење парковских површина на јавним површинама на подручју ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Додатне информације/појашњења 2

Додатне информације/појашњења 3

Измена конкурсне документације 1

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору