ОП-У-11/18

16. јул 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-11/18
Услуга превоза ученика

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације/појашњења 2
Конкурсна документација Измена 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Одлука о наставку активности након поднетог захтева за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
Закључак о обустави поступка заштите права понуђача