ОП-У-1/20

28. фебруар 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-1/20

Услуга мобилне телефоније

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору