ОП-Р-9/15

19. август 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке отворени поступак – радови –
Одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број ОП-Р-9/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – радова –
Одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број ОП-Р-9/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњења 2

Појашњења и измена КД

Измена 2 КД

Обавештење о закљученом уговору