ОП-Р-6/19

13. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-6/19

Текуће поправке и одржавање вртића на територији ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму