ОП-Р-4/18

04. април 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-4/18
Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора ГО Земун у улици Косовска бр. 9

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1 и измена КД 1

Измена Конкурсне документације 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о измени уговора о јавној набавци 2