ОП-Р-2/17

17. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 1