ОП-Р-13/18

26. јул 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-13/18
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручију ГО Земун
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације/појашњења 2
Конкурсна документација Измена 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Конкурсна документација Измена 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке