ОП-Р-1/18

02. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-1/18
Одржавање зграда и објеката ГО Земун

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору