ОП-Д-8/15

01. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак – добра –
Набавка електричне енергије, број: ОП-Д-8/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – отворени поступак – добра –
Набавка електричне енергије, број: ОП-Д-8/15

Позив за подношење понуда

Измена KД

Измена KД 2

Измена KД 3

Измена КД 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава

Измена КД 5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава

Обавештење о закљученом уговору