ОП-Д-7/17

08. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-7/17.

Позив за подношење понуда за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Конкурсна документација за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења 1

Измењену Конкурсну документацију 1

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о измени уговора о јавној набавци 2

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци 4

Одлука о измени уговора о јавној набавци 5