ОП-Д-7/14

24. октобар 2014.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, БРОЈ ОП-Д-7/14

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ СА ИСПОРУКОМ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЗЕМУН

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измена КД 1

Појашњења СА ДОПУНОМ измене КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору