ОП-Д-7/19

12. јул 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-7/19

Набавка горива

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору