ОП-Д-4/20

28. април 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-4/20

Испорука грађевинског материјала по спроведеним конкурсима од стране повереника за избегла и интерно расељена лица у управи ГО Земун по правилима Комесеријата за избеглице РС, оквирни споразум

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору