ОП-Д-3/13

17. јануар 2014.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ОП-Д-3/13 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА
ИСПОРУКОМ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН