ОП-Д-26/18

03. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН ОП-Д-26/18
Набавка лаког доставног возила 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору