ОП-Д-25/18

15. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН ОП-Д-25/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за избеглице на територији ГО Земун, обликована по партијама 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатне информације/појашњења 2
Конкурсна документација Измена 2
Одлука о додели уговора за ПАРТИЈУ 1
Одлука о додели уговора за ПАРТИЈУ 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2