ОП-Д-17/18

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-17/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама, за Партију 1 – ПВЦ столарија

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору