ОП-Д-16/18

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-16/18
Набавка опреме за видео надзор

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору