ОМЛАДИНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ ЗЕМУНА УПУЋУЈЕ ПОЗИВ

23. мај 2019.

Омладински спортски савез Земуна упућује позив својим члановима за достављање предлога годишњег програма у области спорта на подручју ГО Земун за 2020. годину

 

Надлежни територијални спортски савез је једини овлашћен да поднесе предлог свог годишњег програма и годишњих програма својих организација у области спорта са седиштем на подручју општине за остваривање потреба и интереса грађана  из члана 137. став 1. тач. 1), 3), 5), 6), 8), 10), и 16) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16).

 

Сходно наведеном Омладински спортски савез Земуна упућује позив својим члановима да за 2020. годину, доставе предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на подручју Градске општине Земун.