ODRŽANA TRIBINA O NAČINU SPROVOĐENJA ODLUKE VEZANE ZA BLOK VODOMERE I RASTUR VODE

10. jul 2017.

 
Gradska opština Zemun je 7. jula, organizovala tribinu na kojoj su zainteresovani građani upoznati sa Odlukom o uslovima i načinu izmirenja dugovanja za potrošnju vode korisnika priključenih na tehnički neuslovne mreže koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda preko priključaka sa blok vodomera.
 
Predsednik Gradske opštine Zemun Dejan Matić pozdravio je sve prisutne i istakao da će Opština učiniti sve što je u njenoj nadležnosti kako bi se stvorili adekvatni uslovi za život građana.
 
”Upravo ova tribina dokazuje naš odgovoran pristup i spremnost da se uhvatimo u koštac sa svim problemima. U saradnji sa drugim institucijama kontinuirano radimo na iznalaženju sistemskih modela, koji trajno rešavaju nagomoilane probleme, i za koje prethodna vlast u Beogradu nije imala sluha”, rekao je Matić.
 
Sve neophodne informacije u vezi sa rešavanjem pitanja rastura vode građanima su pružili član Veća Gradske opštine Zemun Gavrilo Kovačević, izvršni direktori u JKP ”Beogradski vodovod i kanalizacija” Milorad Milošević i Slobodan Blagojević, kao i Jovo Gvozdić iz JKP ”Infostan tehnologije” i Stanislav Kulačin iz Gradske opštine Zemun.
 
Odlukom koju je nedavno usvojila Skupština grada Beograda stvoren je pravni osnov da svi građani koji imaju problem sa vodomerima, neuslovnim mrežama, visokim računima i rasturom vode sistemski reše ovaj problem.
 
Član Veća opštine Zemun Gavrilo Kovačević objasnio je prisutnim građanim da će realizacijom ove gradske odluke biti rešena zaostala dugovanja za potrošenu vodu. Takođe, biće obustavljeni svi sudski postupci vezani za dugovanja za neplaćene račune i ukinute fakture za rastur vode u periodu od 1. januara 2002. godine, pa sve do danas.
 
”Od zainteresovanih građana očekujemo da pomognu da se mreža dovede u ispravno stanje po tehničkom rešenju, da sami izaberu adekvatnog izvođača radova, a zatim će je Vodovod preuzeti na dalje održavanje. Korist koju će građani imati od minimalnih ulaganja jeste oslobađanje od plaćanja novih priključka na vodovodnu mrežu, a biće otpisan i rastur vode”, rekao je Kovačević.
 
Građani koji su do sada zbog navedenih problema imali velike račune za vodu na Vojnom putu, u naseljima Altina, Zemun Polje, Batajnica i ”13. maj” ubuduće će plaćati samo potrošenu vodu. Svi zainteresovani građani koji popune formular steći će uslov za ulazak u proceduru dobijanja tehničkog rešenja za izgradnju vodovodne mreže, a nadležni u Opštini će uskoro početi da prave spiskove korisnika.
 
Novim obračunom potrošene vode biće precizirano šta su građani realno potrošlili, a šta su preplatili. Svi korisnici koji su do sada plaćali rastur vode biće obeštećeni na taj način što će im višak utrošenih sredstava biti uračunat u pretplatu. Kako bi se ovaj problem što pre rešio. Gradska opština Zemun se uključila u finansiranje tehničkih rešenja i pravljenje spiskova zainteresovanih građana.