ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

28. април 2017.

 
У Градској општини Земун, 27. априла, одржана је Трећа седница Општинског штаба за ванредне ситуације. Седницу је водила начелница Штаба Aна Можгон Кунески из Управе за ванредне ситуације – Београд, а присутни су били чланови Штаба из Градске општине Земун, као и из Полицијске станице Земун, Војске Србије, Ватрогасно-спасилачке јединице Земун, Дома здравља Земун, Црвеног крста Земун и Водопривредног предузећа ”Галовица”.
 
Ана Можгон Кунески из Управе за ванредне ситуације – Београд је презентовала методологију за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања, а затим су чланови штаба размотрили информације о току активности на припреми података за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју Градске општине Земун.
 
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације су једногласно усвојили Закључак о формирању Стручно-оперативног тима за евакуацију, склањање и урбанистичке мере заштите, Стручно-оперативног тима за збрињавање угрожених и настрадалих, Стручно-оперативног тима за заштиту од рушења, спасавање из рушевина и асанацију терена, као и Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава, клизишта и несрећа на води и под водом.