ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2018 – 2023

09. мај 2018.

Jавну расправу о Предлогу нацрта Стратегије развоја Градске општине Земун 2018 – 2023, одржану 8. маја у великој сали у Косовској 9 водио је председник Скупштине општине Земун и председник Координационог тима за израду Стратегије Ненад Врањевац са сарадницима. Расправи су присуствовали секретар Скупштине општине Земун и члан Тима Марко Јанковић, подсекретарка Секретаријата за привреду Града Београда Маја Бајагић, члан Већа Градске општине Земун Зоран Борјан и консултант у процесу припреме овог важног стратешког документа Снежана Селаковић.
 
Јавном позиву за јавну расправу о Предлогу нацрта Стратегије развоја ГО Земун 2018 – 2023, који је објављен на званичној интернет презентацији ГО Земун 5. априла одазвали су се одборници Скупштине градске општине Земун, грађани, удружења и организације, који до петка, 11. маја 2018. године могу доставити примедбе, допуне, идејне предлоге и сугестије на мејл адресу strategijarazvoja@zemun.rs.
 
”Резултат вишемесечног рада Координационог тима на чијем сам челу је Предлог нацрта стратегије развоја Градске општине Земун за наредни петогодишњи период од 2018 – 2023, а у чијој изради су активно учествовали и грађани Земуна, које смо анкетирали, укључивали у секторске групе и радионице, заједнички анализирали све сегменте живљења, расположиве ресурсе и, најзад, уз велики број пројектних идеја, предлога и сугестија уподобили визији, мисији и стратешким циљевима да наш Земун постане синоним одговорне, организоване, модерно уређене, безбедне, прилагодљиве средине отвореног срца за живот свих њених грађана”, истакао је Врањевац.
 
Стратегија је у swоt анализи реално сагледала постојећу статистику стања, истакла снаге, слабости, претње и расположиве ресурсе за остварење могућих циљева у петогодишњем периоду, са посебним акцентом на стање привреде и секторе који треба да покрену развој, а то су базично туризам, инфраструктура, богата културна и историјска баштина, разноврсне и атрактивне манифестације, као и недавно потписани уговори о изградњи земунског пристаништа за велике бродове и крузере.
 
Током јавне расправе могле су се чути нове идеје које ће бити уграђене у Предлог нацрта Стратегије, а рок за њихово достављање у писаном облику продужен је како би се дала прилика да се о најважнијем стратешком документу изјасни што већи број заинтересованих субјеката.
 
Подсетимо да је Веће Градске општине Земун на својој седници одржаној 28. јула 2017. године формирало Координациони тим за израду Стратегије развоја ГО Земун 2018 – 2023 и да ће се, по одржаној јавној расправи и преданог десетомесечног рада на изради овај стратешки документ ускоро наћи пред одборницима Скупштине општине Земун.