ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

01. септембар 2016.

 
У среду, 31. августа 2016. године, одржана је четврта седница Скупштине Градске општине Земун.
 
Одборници су прихватили Извештај Комисије за административна и мандатна питања и потврдили мандат новој одборници, Јелици Павловић.
 
Скупштина је донела Решење о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун“, Одлуку о престанку важења Одлуке о начину и поступку даваља у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП „Пословни простор Земун“ и Одлуку о престанку важења Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун.
 
У даљем раду, одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 01.01. до 30.06.2016. године и донели Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун и Решење о разрешењу члана Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца и избору новог члана Комисије
 
NASLOVNA
 
FOTO1
 
FOTO2