ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

24. септембар 2018.

У петак, 21. септембра 2018. године одржана је 23. седница Скупштине Градске општине Земун.

 

На почетку заседања одборници су усвојили Извештај Комисије за административна и мандатна питања и донели Одлуку о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун, Самиру Пајазитовићу.

 

Скупштина је усвојила Извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 01.01. до 30.6.2018. године, донела Одлуку о награђивању наставника и професора земунских основних и средњих школа, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде, као и Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Земун.

 

У даљем раду, одборници су донели Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун, као и Решење о разрешењу два члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору нових чланова комисије.

 

На крају заседања, Скупштина је дала сагласност на: Предлог Правилника о раду „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“, Измене и допуне Програма пословања „Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун“ за 2018. годину, употребу имена Градске општине Земун у називу удружења ”Земун фест“ и Измене и допуне Програма пословања „Фонда мале Милице Ракић из Батајнице“.