ОБИЛАЗАК КАНАЛА У НАСЕЉУ БАТАЈНИЦА

30. новембар 2018.

Председник Градске општине Земун Дејан Матић, в.д. директора Водопривредног предузећа ”Галовица” Милена Чанковић и члан Већа ГО Земун Стеван Родић обишли су каналску мрежу у насељу Батајница у Белегишкој улици, где су изведени радови на санацији дела мелиорационе каналске мреже у дужини од 1.5 километра.

 

У току претходних месец дана изведени су радови на чишћењу мреже од штетног растиња, измуљења, као и на уклањању депоније из и поред канала.

 

Сви радови су изведени на иницијативу Градске општине Земун и грађана овог дела Батајнице, средства је обезбедило ЈВП ”Србијаводе”, а радове је извело ВПД ”Галовица”. 

 

Одржавање канала неопходно је због регулације одвођења сувишних вода и регулисања нивоа подземних вода на обрадивим површинама у овим деловима Земуна. Урбанизацијом овог дела Земуна , тачније ширењем грађевинског реона, бројни канали нашли су се у оквиру насеља, што захтева веће ангажовање на одржавању канала, који имају вишеструку улогу штитећи од сувишних вода.

 

Председник Градске општине Земун Дејан Матић је нагласио да је сарадња Општине и предузећа ”Галовица” изузетна и да се све проблематичне локације узимају у рад како би ова широка каналска мрежа функционисала.

 

До сада су урађене најприоритетније локације, а радови на санацији каналске мреже се настављају и на другим локацијама где постоје потенцијални проблеми у сарадњи са ЈВП ”Србијаводе” и ВПД ”Галовица”.

 

Ово је била прилика да се председник ГО Земун Дејан Матић сретне са грађанима Батајнице и поразговара о предстојећим плановима за наставак радова на путној инфраструктури, и недостајућој водоводној и канализационој мрежи у овом насељу, али и на свим локацијама, пратећи стратегију равномерног развоја Земуна и једнаких услова за живот за све грађане.