ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О РАДУ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

17. март 2020.

 

Градска општина Земун у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, а у циљу пружања доприноса спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19 обавештава грађане о режиму и начину рада Управе ГО Земун, као и Одељења за лична стања – вођење матичних књига и локалне пореске администрације.

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ

да поднеске шаљу електронском поштом, односно да за ургентне административне послове поднесу захтев са релевантним подацима и контактом, који ће убацити у кутију која се налази на улазу у Управу ГО Земун из улице Прерадовићева 7.

По процени важности поступања по поднеску, службеник ће контактирати странку, која ће уз све превентивне мере на уласку у Градску општину Земун (мерење температуре и дезинфекцију) бити у прилици да код надлежног органа, већ наредног дана у заказаном термину, у интервалу од 8 до 13 часова заврши неодложни посао.

 

МЕЈЛ АДРЕСЕ И КОНТАКT ТЕЛЕФОНИ :

 

ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

МЗ Нова Галеника и Алтина, тел. 6100-511, slavica.miljkovic@zemun.rs

МЗ Земун Поље,  тел. 3754-083, zajednicki.poslovi@zemun.rs

МЗ Батајница, тел. 7870-074, igor.djuricic@zemun.rs; vanjaprsic68@gmail.com

МЗ Угриновци, тел. 8408-510, mesnazajednicaugrinovci@gmail.com

 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Милан Поповић, тел. 3778-556, milan.popovic@zemun.rs

Слободан Радовановић, тел. 3778-580, slobodan.radovanovic@zemun.rs

 

ИЗБЕГЛА И ПРОГНАНА ЛИЦА – ПОВЕРЕНИШТВО

Телефони 3778-463; 3778-563; 3778-469

Иван Васић, ivan.vasic@zemun.rs

Љиљана Репић, ljiljana.repic@zemun.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ, ЕСХУМАЦИЈЕ

Дафина Башановић, тел. 3778-553, dafina.basanovic@zemun.rs

 

СОЦИЈАЛА – ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

Татјана Милићевић, тел, 2198 – 608, tatjana.milicevic@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗБОРНА И МАЊИНСКА ПРАВA И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ                     

Запослени који се могу контактирати у вези издавања потврда за упис у јединствени посебан бирачки списак, као и издавања уверења о породичном стању и уверења о издржавању документа за иностранство)                                

Слађана Николић, тел.062/8019- 096, sladjana.nikolic@zemun.rs

Јелена Јањић, тел.062/8019-126, jelena.janjic@zemun.rs

Тања Попадић, тел.060/6061- 960, тanja.popadic@zemun.rs

 

ПРАВНА ПОМОЋ

Сања Перовић, тел.062/8019 -108, sanja.perovic@zemun.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИЗВРШЕЊА

У вези пријава из области надлежности комуналне испекције:

Марина Радовановић, marina.radovanovic@zemun.rs

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-581

 

У вези поднесака из надлежности имовинско-правне и стамбене области

Мирјана Јанковић, mirjana.jankovic@zemun.rs

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-504, 3778-511

 

У вези поднесака из надлежности Одсека за управно-правне послове инспекције и извршења:

Саша Стојановић, sasa.stojanovic@zemun.rs

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-586

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру

Марко Ивановић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-521

Валерија Џувер

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-523,

Радисава Милисављевић, Славица Јездић и Бојан Стегњаја

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 2198-678

 

Одсек за инвестиције и комуналне послове

Јелена Булатовић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-534

 

За сва додатна питања можете се обратити пословном секретару Одељења Сузани Добросављевић на број телефона 3778-518

Одсек за озакоњење

Јелена Андрић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-403

 

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Информатичко статистички послови јавних набавки

Жарко Видаковић, javne.nabavke@zemun.rs

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-498

 

ОДСЕК УПРАВЉАЊА ДОКУМЕТНИМА

Руководилац писарнице

Александар Нешковић, aleksandar.neskovic@zemun.rs

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 3778-462, 062/8019-121