Zdravstvo

Zdravstvo i socijalna zaštita

 

Osnovnu zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju u Domu zdravlja „Zemun“, u čijem sastavu se nalaze 4 zdravstvene stanice, 6 ambulanti i 3 ogranka. Na teritoriji opštine nalaze se i 2 kliničko bolnička centra KBC „Bežanijska kosa“ i KBC „Zemun“. Posebni vidovi socijalne zaštite ostvaruju se preko Gradskog centra za socijalni rad – Odeljenje Zemun, zatim kroz aktivnosti Opštinskog odbora Crvenog krsta, Gerontološkog centra i Doma za telesne invalide.

 
Bolnica-3