Здравство

Здравство и социјална заштита

 

Основну здравствену заштиту грађани остварују у Дому здравља „Земун“, у чијем саставу се налазе 4 здравствене станице, 6 амбуланти и 3 огранка. На територији општине налазе се и 2 клиничко болничка центра КБЦ „Бежанијска коса“ и КБЦ „Земун“. Посебни видови социјалне заштите остварују се преко Градског центра за социјални рад – Одељење Земун, затим кроз активности Општинског одбора Црвеног крста, Геронтолошког центра и Дома за телесне инвалиде.

 
Bolnica-3