Sport

sport1

 

Sport u Zemunu ima dugu istoriju. Fizičko vaspitanje, u današnjem smislu reči, počinje da se neguje i razvija u zemunskim školama krajem 19. veka. Prvo gimnastičko društvo je osnovano 1897. god. Godine 1905. osniva se Srpski Soko, a za njim kasnije formiraju se Hrvatsko i Nemačko gimnastičko društvo. Prva lopta u Zemunu pojavila se 1904. god., a 1912. god. Zemunci su imali prvu fudbalsku loptu. Upoznali su se sa pravilima ”najvažnije sporedne stvari”, da bi 1913. god. počelo prvo fudbalsko takmičenje. Pored fudbala početkom 20. veka u Zemunu se razvija i rukomet, ženski i muški, kao i odbojka.

 
sport2
 
Naravno, blizina reke uslovila je da se u Zemunu razviju svi sportovi na vodi…