Привреда

До распада Југославије Земун је важио за један од најзначајнијих привредно-индустријских центара, а након тога почетком 90-тих година доживљава кризу која је погодила и читаву земљу.

Међутим, последњих година земунска привреда је обновљена оснивањем и отварањем представништава великог броја иностраних компанија и банака.

Значајну улогу у привреди и Земуна и целог региона од увек су имале и научне установе попут: Института за кукуруз (основан 1946. год.), Института за сточарство (основан 1952. год.) Института за примену нуклеарне енергије у пољопривреди (основан 1959. год.), Рударског института (основан 1960. год.) Института за механизацију пољопривреде (основан 1946. год.) и други.
 
 
СПИСАК ВЕЋИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН