logo-beograda

Spomenici kulture

27. februar 2015.

Zemunski kej

Radi odbrane od visokih vodostaja reke od 1886. do 1889. godine izgrađena je obaloutvrda i…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zemunska pošta

Na mestu zgrade iz XVIII veka prema planovima gradskog inženjera Dragutina Kapusa 1896.god. sagrađena je…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zemunska milenijumska kula na Gardošu

Zemunsko milenijumsko zdanje podignuto je na najistaknutijem delu Gardoša, u ruševini srednjovekovne tvrđave, od koje…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zemunska gimnazija

Monumentalna neorenesansna dvospratnica sagrađena je 1879. godine prema planovima zagrebačkog arhitekte Nikole Kolara za tadašnju…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zgrada štamparije Jove Karamate

Stambeno-poslovna jednospratnica podignuta na prelazu iz XVIII u XIX vek, a oblikovana je u stilu…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zgrada Skupštine opštine Zemun

Na mestu Gradske kuće izgorele 1867. godine, prema projektu gradskog inženjera Dragutina Kapusa, sagrađena je…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zgrada Komande vazduhoplovstva

Zgrada Komande vazduhoplovstva delo je čuvenog arhitekte Dragiše Brašovana i sagrađena je 1935. godine u…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zavičajni muzej Zemuna

Visokoparterna zgrada podignuta je sredinom XVIII veka prema planovima bečkog arhitekte za vrlo imućnu i…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Zavetni krst Lazara Uroševića

U neposrednoj blizini, na raskršću s Magistratskih trgom, 1863. godine rentijer Lazar Urošević je zaveštao…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Devojačka škola

U već obrazovanom Gradskom parku 1899.god. prema planovima arh. Janka Holjca, za postojeće ženske škole…

VIŠE INFORMACIJA