logo-beograda

Spomenici kulture

27. februar 2015.

Stari Magistrat

Za proširene poslove Komunitetskog magistrata, prema planovima domaćeg graditelja Jozefa Felbera, od 1826. do 1832.…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Stara Carinarnica

Na mestu pređašnje prizemljuše iste namene 1781. godine podignuta je na obali Dunava ugaona jednospratnica…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Ostaci srednjovekovne tvrđave

Ostaci nekadašnjih bedema najstariji su vidni znaci daleke prošlosti grada. Izvesno je da je istureni…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Lamartinov spomen-stub

U sredini prostora između dve crkve nalazi se kameno obeležje koje je postavljeno 1933. god.…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kuća sa sunčanim satom

Reprezentativna jednospratnica s ugaonim erkerom podignuta je 1823. godine i pripadala je grčkoj porodici Ziko.…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kuća porodice Marković

Mada porodica nije investitor, kuća se pripisuje Markovićima. Ugaona jednospratnica sagrađena je krajem  XVIII veka,…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kuća porodice Karamata

Jedna od malobrojnih gradskih kuća u najstarijem delu Zemuna. Sastoji se iz tri dela. Najveći…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kuća Gine Vulka

Dugačka kuća s dvorišnim krilima, koja imaju arkade i otvoren trem, sagrađena je krajem XVIII…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kontumac

Na ovom prostoru je početkom 18. veka, za vreme vladavine cara Karla VI (1711-1740) zahvaljujući…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Ičkova kuća

Podignuta je 1793. god. sa spratom koji je formiran od visoko mansardnog krova i ubraja…

VIŠE INFORMACIJA