logo-beograda

Religija i verske zajednice

27. februar 2015.

Novoizgrađene crkve

Hram Svetog Kirila i Metodija u naselju Busije Hram Svetog proroka Ilije u naselju Grmovac Hram Svetog…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Bogorodičina crkva

Građena je nastojanjem istovernih Srba, Cincara i Grka i uglavnom je 1780.godine završena. Monumentalna poznobarokna…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Svetonikolajevska crkva

Sagrađena je na mestu pređašnjih hramova 1752. godine i ima sve odlike baroknih crkava podizanih…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Svetotrojičina crkva

Nalazi se u Gornjoj varoši, prvom predgrađu Zemuna koje je zasnovano u poslednjoj deceniji XVIII…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Hram Svetog Arhangela Gavrila u Batajnici

Batajnica, nekadašnje selo, pa prigradsko naselje od 1971. godine je sastavni deo Zemuna i užeg…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Crkva rođenja presvete Bogorodice u Batajnici

Gradnja crkve je započeta 1991. godine i danas je to kompleks sa parohijskom domom i…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Hariševa crkva sv. Dimitrija

Grčke trgovačke porodice Petrović-Haris sagradile su je u srpsko-vizantijskom stilu 1874-76. godine prema planovima poznatog…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Crkva sv. Velikomučenika kneza Lazara

Sagrađena je krajem devedesetih godina XX veka. 

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Dom Srpske pravoslavne crkvene opštine

Na zapadnoj strani Bogorodičine crkve je, na čelu bloka između tri ulice, na proširenom zemljištu…

VIŠE INFORMACIJA

27. februar 2015.

Kontumacke crkve

Služile su verskim potrebama putnika koji su u Kontumacu izdržavali propisani karantin. Pravoslavnu crkvu sv.…

VIŠE INFORMACIJA