Kontekstualno značajna područja

Urbana celina 7 – Staro jezgro Zemuna.

 

Tvornička ulica – ”Obuća”, za sadržaje u funkciji zanatskog obrazovanja i obučavanja za rad u maloj privredi, sa potrebnim slušaonicama, radionicama, muzejom zanatstva.

 

Karađorđev trg: za mešovite namene stanovanja i komercijalnih delatnosti vezanih za sportove i rekreaciju na vodi, učešće u reafimaciji urbanog karaktera Trga.

 

Kej oslobođenja – Kod solitera: za turističko-ugostiteljske, prodajne i informativne sadržaje u vezi sa sportsko-rekreativnim aktivnostima na Dunavu.

 

Kej oslobođenja – stara električna centrala; za kulturno – zabavne i turističko-informativne sadržaje vezane za sportske i rekreativne aktivnosti na reci.

 

Stara kapetanija – Stara carinarnica; za sadržaje kulture i reafirmacije urbanog identiteta Zemuna kao grada na reci i trgovačkog punkta na važnom međunarodnom putu.

 

Gardoš Kula i letnja pozornica; za sadržaje kulture sa naglaskom na scenske i likovne umetnosti, kao i turističko-informativne sadržaje, sa pratećim ugostiteljstvom manjeg obima. Zemunska kula na Gardošu (Milenijumska kula) je 1896.godine izgrađena na temeljima srednjevekovnog zamka.