Контекстуално значајна подручја

Урбана целина 7 – Старо језгро Земуна.

 

Творничка улица – ”Обућа”, за садржаје у функцији занатског образовања и обучавања за рад у малој привреди, са потребним слушаоницама, радионицама, музејом занатства.

 

Карађорђев трг: за мешовите намене становања и комерцијалних делатности везаних за спортове и рекреацију на води, учешће у реафимацији урбаног карактера Трга.

 

Кеј ослобођења – Код солитера: за туристичко-угоститељске, продајне и информативне садржаје у вези са спортско-рекреативним активностима на Дунаву.

 

Кеј ослобођења – стара електрична централа; за културно – забавне и туристичко-информативне садржаје везане за спортске и рекреативне активности на реци.

 

Стара капетанија – Стара царинарница; за садржаје културе и реафирмације урбаног идентитета Земуна као града на реци и трговачког пункта на важном међународном путу.

 

Гардош Кула и летња позорница; за садржаје културе са нагласком на сценске и ликовне уметности, као и туристичко-информативне садржаје, са пратећим угоститељством мањег обима. Земунска кула на Гардошу (Миленијумска кула) је 1896.гoдине изграђена на темељима средњeвековног замка.