Iz istorije Zemunske štampe

Prvi list koji je izlazio u Zemunu bio je «Napredak» čiji je osnivač i vlasnik bio Danilo Medaković. Medaković je list osnovao 1 8 48. u Novom Sadu kao glasilo srpske omladine, a ubrzo, 1849. godine je preseljen  u Zemun. Iste godine u Zemunu su počeli da izlaze «Vjestnik Vojvodstva Srbije» i «Pozornik Vojvodstva Srbije» . Godine 1851. počeo je izlaziti list za književnost, zabavu i novost «Vojvođanka» koji je pratio gradski život. U štampariji Ignjata Soprona štampani su «Srbsko-narodni vjesnik» (1852-53), «Podunavka» (1856-58) i «Graničar» (1874-76). Ignjat Sopron je uređivao nedeljnik «Zemunski glasnik» (1867-69) kao i dva lista na nemačkom « Grenz-Bote» (« Granični glasnik» 1869-74), i « Semliner Wochenblatt» (1867-69) . Srpski lokalni list «Novo vreme» izlazilo je od 1889-1901. Do kraja devetnaestog veka izlazili su «Narodni prijatelj» (1870), «Bratstvo» (1875), «Slobodnjak» (1875), «Javnost» (1886-88), «Graničar» dnevni list koji je izlazio 1887, kao i «Semliner Tagblatt» (« Zemunski dnevnik») koji je bio glasilo nemačke narodnosti. D evetnaestog decembra 1894. štampano je u štampariji Jove Karamate nedeljno glasilo «Semilener Zeitung» (« Zemunske novine») koje je izlazilo do 6. decembra 1896. godine.

Početkom veka 1901. pojavio se list « Istok» koji je posle 24. broja prestao sa izlaženjem (1902). U to vreme je pokrenut i nemački list « Semliner Wolksblatt» ( « Zemunski narodni list» ) koji je izlazio do 1918. Od 1901. do 1910. u Zemunu izlazi i list «Narodnost». U oktobru 1905. počeo je da izlazi nedeljni lokalni list «Glasnik» i posle 23. broja prestao sa izlaženjem 1906. godine, kada je počeo sa izlaženjem «Narodni glasnik», organ Srpske narodne radikalne stranke koji je izlazio do 1907. (izašlo je 87. brojeva). Od 1907. do 1912 pojavio je novi list SNRS «Srpski odjek» koji je izlazio do 1912. godine. List na nemačkom « Syrmier Bote» (« Sremski glasnik») izlazio je od 1906. do 1908. Tokom te godine se pojavio i prestao sa izlaženjem list «Srpska misao». Od 1911. do 1913.

izlazio je nedeljni list «Sremac», a od 1911. do 1914. izlazio je «Mali glasnik» , a uoči rata izašao je list «Sadašnjost», a čak i tokom rata 1917. izlazilo je «Ujedinjenje».

Prvi posleratni list u državi Srba, Hrvata i Slovenaca bio je organ Demokratske stranke «Narodna misao» (1920-1921). Od 1924. do 1929. izlazio je «Sremski glasnik». U tom periodu izlazili su i drugi listovi: «Sremski odjek» (1926), «Novi Beograd» (1930), «Zemunski izvestitelj» (1932) koji je kasnije menjao ime u «Zemunski vjesnik» i «Zemunski glasnik», zatim «Tribina» (1933), petnaestodnevni radnički list «Straža» (1933) , «Zemunske novine » (1933) nezavisan politički list koji je uređivao Franja Cenić, «Naša reč» (1936) blizak JRZ Milana Stojadinovića, «Logorske novine» (1933), «Mali Balkan» (1936), šaljivi list «Numez» kao i niz drugih listova i časopisa koji su bili stručnog karaktera ili su bili glasila pojedinih ustanova ili udruženja. Zanimljivo je da su između dva svetska rata u Zemunu izlazila i dva jevrejska lista « Luzerro » i « Rayon». T okom okupacije i vlasti NDH, u Zemunu je od 1942. do 1944. izlazio «Graničar» (Tjednik za Zemun i Srijem) .

            « Zemunske novine » kao organ opštinskog odbora SSRN Zemuna pokrenute su 1. aprila 1963. godine. Novine su u nekoliko navrata prestajale sa izlaženjem. Poslednja serija «Zemunskih novina», kao opštinskog lista, obnovljena je oktobra 2002. godine.